piątek, 31 stycznia 2020

Bezpieczny Internet. Pomysły na lekcje i zajęcia edukacyjne

Zrewolucjonizował niemal każdą sferę ludzkiego życia. Stał się narzędziem edukacji, pracy, rozrywki i budowania sieci kontaktów społecznych. Internet - bo o nim mowa - niesie ze sobą wiele dobrodziejstw, jeżeli korzysta się z niego w sposób odpowiedzialny, celowy i bezpieczny. 
 
Uwrażliwianie na problematykę cyfrowego bezpieczeństwa jest celem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu - święta, które zostało ustanowione przez Komisję Europejską. W 2020 roku przypada 11 lutego. Jakkolwiek z problematyką odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii warto zaznajamiać uczniów nie tylko w ramach obchodów DBI. W roku szkolnym 2019/2020 temat ten stanowi jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa (kierunek piąty: Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego).

Zastanawiasz się, jak omówić to zagadnienie z dziećmi i młodzieżą? Szukasz pomysłu na ciekawe zajęcia dla swoich podopiecznych? Podpowiadamy, gdzie możesz znaleźć gotowe scenariusze i materiały edukacyjne.

Koordynatorami programu Safer Internet w Polsce są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i NASK - Państwowy Instytut Badawczy. Każdego roku zachęcają szkoły, instytucje, firmy i osoby prywatne do włączenia się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w naszym kraju. Za pośrednictwem specjalnego formularza, który znajduje się na stronie saferinternet.pl można zgłosić swoją szkołę/placówkę oraz wziąć udział w konkursie na najciekawsze inicjatywy organizowane w ramach DBI. Na stronie programu opublikowano wiele materiałów edukacyjnych (multimedia, kursy e-learningowe, scenariusze zajęć, poradniki i broszury), które mogą być przydatne podczas ich realizacji.


Niezbędne materiały edukacyjne, zebrane w zakładkach adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, udostępniono również na stronie projektu Cyfrowo Bezpieczni – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Znajdziesz tutaj nagrania audycji, filmy edukacyjne oraz gotowe pomysły na zajęcia, które są adresowane do różnych grup wiekowych. Uwzględniono w nich takie zagadnienia, jak: zagrożenia społeczne i fizyczne związane z użytkowaniem komputera i Internetu, ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, nawiązywanie relacji w Internecie, świadome kreowanie własnego wizerunku w sieci, wiarygodność informacji internetowych, prawo autorskie, cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo finansowe.


Warto też odwiedzić serwis Edukacja Medialna - prowadzony jest przez Fundację Nowoczesna Polska. Udostępnia scenariusze zajęć dla wszystkich etapów edukacyjnych (wraz z niezbędnymi do ich przeprowadzenia materiałami), które opracowano z myślą o potrzebach szkół, bibliotek i domów kultury. Tematyka spotkań została dobrana w taki sposób, aby uwrażliwiać dzieci i młodzież na świadome, odpowiedzialne, krytyczne i selektywne korzystanie ze środków masowego przekazu, do których należy również sieć Internet.


Z bezpiecznym korzystaniem z zasobów internetowych wiąże się tematyka prawa autorskiego. Dla starszych uczniów przygotowano kurs e-learningowy Moja przygoda z prawem autorskim, który składa się z dwóch modułów - Autor świadomy swoich praw (moduł 1) oraz Moje obowiązki jako autora (moduł 2). Udział w szkoleniu nie wymaga zakładania konta. Ma ono formę prezentacji, którą można wyświetlić i omówić podczas lekcji. Tekst uzupełniają filmiki i quizy umożliwiające sprawdzenie, czy uczniowie nabyli niezbędną wiedzę. Autorami szkolenia są nauczyciele konsultanci Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

czwartek, 30 stycznia 2020

Sieciow@nie czas zacząć!

Nauczycielu, Bibliotekarzu, Wychowawco! 
 
Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią nieodzowną pomoc w Twojej codziennej pracy. Z myślą o Twoich potrzebach założyliśmy blog Sieciowanie w szkole i bibliotece, którego tematyka będzie się koncentrowała wokół wykorzystania TIK w edukacji. Będziemy tutaj publikować materiały o bezpłatnych narzędziach internetowych oraz materiałach edukacyjnych, które można znaleźć w Sieci. Na blogu znajdziesz informacje o naszej bezpłatnej ofercie edukacyjnej - uruchamianych kursach online, szkoleniach i warsztatach. Za jego pośrednictwem zapoznasz się również z naszymi publikacjami, które ukazały się na łamach czasopism adresowanych do środowisk oświatowych i bibliotekarskich. 

Zapraszamy do czytania i sieciow@nia!