Warsztaty i webinaria

Preferujesz szkolenia w formie warsztatowej? Z myślą o nauczycielach i bibliotekarzach, którym zależy na szybkim i efektywnym poznaniu internetowych narzędzi edukacyjnych, organizujemy bezpłatne warsztaty i webinaria. Ich uczestnicy otrzymują zaświadczenia oraz materiały edukacyjne.

W roku szkolnym 2023/2024 szkolimy z następujących tematów:
  • Jak przygotować edukacyjny escape room w Genially?
  • Jak przygotować stronę internetową w Weebly?,
  • Jak stworzyć interaktywny quiz?,
  • Obróbka zdjęć online. Przegląd bezpłatnych aplikacji,
  • TIK w edukacji najmłodszych,
  • Wirtualne tablice do współpracy online.
Każdy temat jest przewidziany na 2 godziny dydaktyczne. Nabór uczestników będzie ogłaszamy na blogu i naszej stronie internetowej. Warsztaty (webinaria) możemy również bezpłatnie przeprowadzić dla zainteresowanych szkół/placówek.